Fragrance Genévrier Увеличить

Можжевельник аромат

янтарного стекла флакон 10 мл.

Подробные инструкции.

Arts-set, Концентрат изобрести свой аромат.

Подробнее

При покупке этого товара вы можете получить до 1 бонусный балл. Сумма вашей покупки составит 1 бонусный балл которые можно обменять на купон в 0,50 €.


10,80 €

Описание

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ -

концентрированный масляный экстракт синтетический 100% Pure.

Наши Ароматы имеют страдают какой-либо разбавления, они не имеют растительное масло и без добавления растворителя.

ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость, маслянистая.

Цвет: прозрачный, очень светло-желтого цвета.

ЗАПАХ / Примечание: камфора, шипрово, травянистое и цепкий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: духи производства, косметика, мыло, благовония.

Разбавление-ПЛОТНОСТЬ: растворим в масле, глицерине и спирте, не растворим в воде.

Все наши ароматы 100% чистоты и смешивают вместе.

СОСТАВ: химический состав продукта соответствует европейским нормам.

Содержит в ее формулировке DPG Ди-Пропиленгликоль (oxybispropanol- C6H14O3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: горючий, раздражающий кожу в чистом использовании. Может окрашивать ткани, бумаги, дерева.

БЕЗОПАСНОСТЬ: не содержит фталатов (DEHP) - дибутилфталат (DBP) - Бензил бутилфталат (ББП) -

Диизононилфталат (DINP) - Diisidecyl фталат (ПРИД) - ди-н-октил фталат (DNOP).

MDS / Соответствие / Безопасность / директивы / ЕС по запросу.
Suggérer une modification
Mozhzhevel'nik aromat

yantarnogo stekla flakon 10 ml.

Podrobnyye instruktsii.

Kontsentrat izobresti svoy aromat.

- KHARAKTERISTIKI IZDELIYA -

kontsentrirovannyy maslyanyy ekstrakt sinteticheskiy 100% Pure.

Nashi Aromaty imeyut stradayut kakoy-libo razbavleniya, oni ne imeyut rastitel'noye maslo i bez dobavleniya rastvoritelya.

VNESHNIY VID: zhidkost', maslyanistaya.

Tsvet: prozrachnyy, ochen' svetlo-zheltogo tsveta.

ZAPAKH / Primechaniye: kamfora, shiprovo, travyanistoye i tsepkiy.

OBLAST' PRIMENENIYA: dukhi proizvodstva, kosmetika, mylo, blagovoniya.

Razbavleniye-PLOTNOST': rastvorim v masle, glitserine i spirte, ne rastvorim v vode.

Vse nashi aromaty 100% chistoty i smeshivayut vmeste.

SOSTAV: khimicheskiy sostav produkta sootvetstvuyet yevropeyskim normam.

Soderzhit v yeye formulirovke DPG Di-Propilenglikol' (oxybispropanol- C6H14O3).

PREDUPREZHDENIYe: goryuchiy, razdrazhayushchiy kozhu v chistom ispol'zovanii. Mozhet okrashivat' tkani, bumagi, dereva.

BEZOPASNOST': ne soderzhit ftalatov (DEHP) - dibutilftalat (DBP) - Benzil butilftalat (BBP) -

Diizononilftalat (DINP) - Diisidecyl ftalat (PRID) - di-n-oktil ftalat (DNOP).

MDS / Sootvetstviye / Bezopasnost' / direktivy / YES po zaprosu.
Google Traduction pour les entreprises :Google Kit du traducteurGadget TraductionOutil d'aide à l'export

Сопутствующие товары